درباره ما

درباره ما

خدمات زنبورداری مهدی‌زاده از سال ۱۳۹۵ با توجه به شرایط منطقه‌ای و با هدف ایجاد، حمایت، ترویج احداث زنبورستان های کوچک، متوسط، صنعتی و نیز بهره‌گیری از نیروی آماده به کار در استان های شمالی شروع به کار نموده است. در این راستا با توجه به محدودیت های فرهنگی، بروکراسی ادارای توانسته است سهمی هر چند کوچک، در راستای اعتلای اهداف انسانی و حرفه‌ای را در این مسیر کسب نماید.

این تیم امیدوار است با استفاده از تجارب اساتید به نام جهانی، کشوری و بومی به این هدف دست یابد. امید آن را داریم تا بتوانیم به دور از هرگونه حواشی و قرار نگرفتن در مسیر یاس و ناامیدی و با توجه به شرایط بحران زده‌ی اقتصادی کشور، گام‌های استوار خود را در این مسیر برداریم. امید است برای فرزندان و عزیزمان مان آینده‌ای روشن بسازیم.

 

آدرس فروشگاه